En

אפוד מגן עם רשת תלת מימד

אפוד מגן עם רשת תלת מימד חיצונית המיועד ללוחמים וכוחות מיוחדים להגנה מירבית.
האפוד מיוצר בהתאם לדרישות הספצפיות של הלקוח.