En

תקינה ואיכות

קרמיטקס מפתחת ומייצרת את מוצריה בתהליך הכולל מבחני מעבדה רבים ואבטחת איכות המוצר.
אנו שואפים להיות בחזית הידע המקצועי מחד גיסא, מבלי להתפשר על ייצור מוצרים ברמה הגבוהה ביותר ועל פי תקינה בינלאומית, תוך שאנו דואגים לשיפור מתמיד לשביעות רצונם של לקוחותינו, מאידך גיסא.

       


כל מוצרי החברה:

  • מיוצרים על פי התקנים, התקנות ודרישות הלקוח
  • עברו את בדיקות המעבדה המחמירות בהתאם למוצר הספציפי
 

תקנים וסטנדרטים בינלאומיים

קרמטיקס עומדת בתקני האיכות הבינלאומיים הבאים:
ISO 9001-8
NIJהתקן הבינלאומי לנושא מיגון

                     

מבחני מעבדה

מוצרינו עוברים בדיקות ומבחני מעבדה מחמירים המבוצעים על ידי מעבדות מתמחות בנושאים הבאים:
ירי, חוזק, מיגון, עמידות למים, יציבות הצבע, עמידות לאור שמש, לכביסה ומבחנים נוספים.
בנוסף, אנו מבצעים מבחני מעבדה לתחום הביגוד הזוהר – על פי דרישות לקוחותינו.
אנו מתחייבים לתת ללקוחותינו את רמת השירות הגבוהה ביותר, להקשיב לצרכים הייחודיים שלהם ולספק להם את המוצר המתאים.

אחריות סביבתית

אנו מחויבים לעולם בו אנו חיים

שמירה על הסביבה היא חלק מתפיסת העולם העסקית שלנו. כחברה מקצועית ומובילה, אנו מחויבים לשמירה על הסביבה באמצעות שיפור מתמיד של התהליכים והשירותים המבוצעים במתקנינו. אנו משיגים זאת על ידי עמידה בתקנים ובסטנדרטים בינלאומיים, ייעול ופיתוח תהליכי העבודה בחברה, לשימוש מושכל במים ואנרגיה, הזרמת שפכים, סילוק פסולת, מיחזור ועידוד השימוש בחומרים ידידותיים לסביבה.