En

מערכות כריזה ומגפונים

מערכות כריזה ומגפונים במבחר סוגים וגדלים
מגפון W10 איכותי מגפון W10 איכותי מגפון 10W איכותי, עם אפשרות לסירנה, דיבור והקלטה. למוצר ידית מתקפלת לנשיאה נוחה.  יכולת שמיעה עד 250 מ'. 800001
מגפון W20 איכותי מגפון W20 איכותי מגפון 20W איכותי, עם אפשרויות דיבור או סירנה ועם עוצמת ווליום משתנה בהתאם לצורך. יכולת שמיעה עד 400 מטר. 800002
מגפון W25 איכותי מגפון W25 איכותי מגפון 25W איכותי, עם סירנה או דיבור. למגפון אפרכסת נשלפת המאפשרת שימוש נוח ובתנאים משתנים. יכולת שמיעה עד 600 מטר.   800003