En

אזיקים

אזיקים
אזיקים לכוחות בטחון אזיקים לכוחות בטחון אזיקי ידיים באיכות צבאית ומשטרתית בעלי מנגנון נעילה כפולה להגנה על פרקי הידיים מפני סגירה לא רצויה.
אזיקים אלה מגבילים את תנועת הידיים בצורה מוחלטת. לאזיקים מנגנון נעילה כפולה המונע מהם להתהדק על פרקי הידיים יתר על המידה.
נפתחים אך ורק בעזרת מפתח.