En

ציוד לכוחות בטחון

קרמיטקס עובדת שנים רבות עם כוחות הביטחון והאבטחה בישראל, כשהיא מפתחת ומייצרת את מוצריה על פי הדרישות שהם מציבים בפניה.
אנו גאים לספק שרות ייחודי זה לכוחות הביטחון, ולהיות קשובים לצרכים המשימתיים שלהם.
אנו נותנים תשומת לב רבה לכל מוצר היוצא מאולם הייצור של החברה, ומקפידים על כל פרט, מתוך הכרה והבנה כי בכך אנו תורמים לבטיחות המשתמשים.

מבחר המוצרים אותם אנו מציעים לכוחות הביטחון מיועדים למשימות אבטחה שונות: 

 כמו כל מוצרי החברה, גם הציוד לכוחות הביטחון אלו עומד בתקנים הבינלאומיים המחמירים ובתקן מכון התקנים הישראלי.